Arhiva

UDK: 726.6.004.69:550.34
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Zagrebačka katedrala u potresu 1880. i njezina današnja obnova


Sažetak

Prikazani su temeljni podaci o seizmičnosti zagrebačkoga područja. Navedeni su izvorni podaci o oštećenjima zidanih zgrada u Zagrebu i na monumentalnoj zagrebačkoj katedrali. Upozoreno je na nepostojanje seizmičke mikrorajonizacije Zagreba. Ocijenjeni su obnoviteljski radovi s kraja 19. stoljeća i današnje konstrukcijsko stanje katedrale. Predloženo je da se provedu istražni radovi poradi utvrđivanja stanja gradiva te da se provjeri potresna otpornost ove vrijedne građevine.

Ključne riječi
potresna otpornost, potres, obnova, konstrukcija, mikrorajonizacija, gradivo, Zagrebačka katedrala

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

: Zagrebačka katedrala u potresu 1880. i njezina današnja obnova, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 11

ILI:

(2000). Zagrebačka katedrala u potresu 1880. i njezina današnja obnova, GRAĐEVINAR, 52 (11)
Autori: