Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 4
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza utjecaja pojasnica na kritično koncentrirano opterećenje tankostijenog I-nosača

Milivoje Rogač, Olga Mijušković, Duško Lučić, Srđa Aleksić

Sažetak

U radu je prikazana numerička analiza utjecaja pojasnica na razinu kritičnog opterećenja tankostijenog I-nosača opterećenog koncentriranim opterećenjem. Analiza je provedena formiranjem 3D modela u programskom paketu Abaqus na temelju metode konačnih elemenata, varirajući odnos debljine pojasnica prema debljini hrpta. Podudaranje rezultata 2D numeričkih modela hrpta nosača kao izdvojene ploče s rezultatima postojećeg analitičkog modela predstavlja realnu osnovu na kojoj se temelji očekivana točnost 3D modela.

Ključne riječi
tankozidni I-nosači, kritično opterećenje, numerička analiza, posmična naprezanja, elastična stabilnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rogač, M., Mijušković, O., Lučić, D., Aleksić, S.: Analiza utjecaja pojasnica na kritično koncentrirano opterećenje tankostijenog I-nosača, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 4, pp. 311-321, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1001.2013

ILI:

Rogač, M., Mijušković, O., Lučić, D., Aleksić, S. (2014). Analiza utjecaja pojasnica na kritično koncentrirano opterećenje tankostijenog I-nosača, GRAĐEVINAR, 66 (4), 311-321, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1001.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1001 Autor 1 WEB
Milivoje Rogač
Sveučilište Crne Gore,
Građevinski fakultet u Podgorici
+Olga Mijuskovic
Olga Mijušković
Sveučilište Crne Gore,
Građevinski fakultet u Podgorici
Lucic WEB
Duško Lučić
Sveučilište Crne Gore
Građevinski fakultet u Podgorici
1001 Autor 4 WEB
Srđa Aleksić
Sveučilište Crne Gore,
Građevinski fakultet u Podgorici