Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Trendovi indikatora hidroloških promjena

Darko Barbalić, Neven Kuspilić

Sažetak

U radu se opisuje provedena analiza indikatora hidroloških promjena na slivu Dunava u Hrvatskoj primjenom neparametarskih metoda, i to Theil-Senovog procjenitelja veličine trenda te Mann-Kendallovog testa značajnosti trenda. Analizom su otkriveni zabrinjavajući trendovi smanjenja svibanjskih i lipanjskih protoka, koji na većem dijelu sliva znače produženje sezone malih voda što može uzrokovati značajne negativne posljedice kako za ekosustave tako i za korištenje voda. Vidljivo je da je nužno povećati otpornost i adaptibilnost upravljanja vodama na promjene ove vrste kako bi se što djelotvornije uspjele zadovoljiti potrebe korisnika vode.

Ključne riječi
indikatori hidroloških promjena, analiza trenda, Mann-Kendallov test značajnosti trenda, sliv rijeke Dunav

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Barbalić, D., Kuspilić, N.: Trendovi indikatora hidroloških promjena, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 7, pp. 613-624, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1003.2014

ILI:

Barbalić, D., Kuspilić, N. (2014). Trendovi indikatora hidroloških promjena, GRAĐEVINAR, 66 (7), 613-624, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1003.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Barbalic Darko
Darko Barbalić
Hrvatske vode,
Zavod za vodno gospodarstvo
KUSPILIC WEB
Neven Kuspilić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet