Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Simulacijski model prometno ovisnih signalnih uređaja

Nithyanandhan Rathinavel, Senthurkumar Duraisamy, Gunasekaran Karuppanan, Nithya Swaminathan

Sažetak

U većini gradova u Indiji koriste se semafori s fiksnom duljinom ciklusa, a promet se regulira ručno u satima vršnog prometa. Strategije koje se sada koriste u indijskim gradovima ne omogućuju bitno smanjenje vremena kašnjenja vozila. Prometno-ovisno upravljanje prometom omogućuje primjenu strategija za trenutno usklađivanje sa stvarnim uvjetima u prometu. Simulacijski model za gradnju cestovne arterije u Chennai-ju razvijen je primjenom prometno-ovisnog sustava upravljanja prometom koji otkriva prisustvo vozila na raskrižju i u skladu s time mijenja duljinu ciklusa. Rezultati simulacije uspoređeni su s postojećim stanjem da bi se uočile prednosti prometno-ovisnog upravljanja.

Ključne riječi
prometno ovisno upravljanje prometom, fiksna duljina ciklusa, simulacija VISSIM-om, kašnjenje, koordinacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rathinavel, N. ., Duraisamy, S., Karuppanan, G., Swaminathan, N.: Simulacijski model prometno ovisnih signalnih uređaja, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 7, pp. 635-642, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1008.2014

ILI:

Rathinavel, N. ., Duraisamy, S., Karuppanan, G., Swaminathan, N. (2014). Simulacijski model prometno ovisnih signalnih uređaja, GRAĐEVINAR, 66 (7), 635-642, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1008.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1008 AUTOR 2 WEB
Nithyanandhan Rathinavel
Sveučilište Anna, Indija
Odjel za prometnice
1008 AUTOR 3 WEB
Senthurkumar Duraisamy
Sveučilište Anna, Indija
Odjel za prometnice
1008 AUTOR 4 WEB
Gunasekaran Karuppanan
Sveučilište Anna, Indija
Odjel za prometnice
1008 AUTOR 1 WEB
Nithya Swaminathan
Sveučilište Anna, Indija
Odjel za prometnice