Arhiva

UDK: 624.012+624.21:624.131.55
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Metoda procjene seizmičkog ponašanja zgrada i mostova

Petar Fajfar, Matej Fischinger, Tatjana Isaković

Sažetak

Prikazana je opsežna, ali ipak relativno jednostavna nelinearna metoda za ocjenu seizmičkog ponašanja konstrukcija (metoda N2). U metodi se nelinearni proračun kombinira s pristupom osnovanim na spektralnom odzivu, a dobivaju se relativno točni rezultati ako konstrukcija oscilira u prvom tonu. Opisuje se verzija metode formulirana u obliku ubrzanje-pomak. Metoda je ilustrirana primjerom četverokatne armiranobetonske okvirne zgrade. Metodom su nedavno obuhvaćeni i mostovi.

Ključne riječi
metoda N2, seizmički propisi, zgrade, potresno građevinarstvo, mostovi, metoda plastičnosti, spektralni odziv

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fajfar, P., Fischinger, M., Isaković, T.: Metoda procjene seizmičkog ponašanja zgrada i mostova, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 11

ILI:

Fajfar, P., Fischinger, M., Isaković, T. (2000). Metoda procjene seizmičkog ponašanja zgrada i mostova, GRAĐEVINAR, 52 (11)
Autori:

Petar Fajfar
Sveučilište u Ljubljani,
Fakultet građevinarstva i geodezije,
Institut za konstrukcije, potresno inženjerstvo i računalstvo

Matej Fischinger
Sveučilište u Ljubljani,
Fakultet građevinarstva i geodezije,
Institut za konstrukcije, potresno inženjerstvo i računalstvo

Tatjana Isaković
Sveučilište u Ljubljani,
Fakultet građevinarstva i geodezije,
Institut za konstrukcije, potresno inženjerstvo i računalstvo