Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena investicijske vrijednosti u procesu rekonstrukcije željezničkih pruga

Ljiljana Milić Marković, Ljubo Marković, Goran Ćirović, Dragan Mihajlović

Sažetak

U radu je prikazan prognostički model za procjenu investicijskih vrijednosti rekonstrukcije željezničkih pruga izrađen primjenom umjetnih neuronskih mreža. Cilj izrade modela je poboljšanje efikasnosti i efektivnosti donošenja odluka o ulaganju u projekte željezničke infrastrukture. Prikazan je proces izrade modela i dan je odgovarajući primjer kojim se upućuje na mogućnost primjene modela za eventualne grube i brze procjene investicijskih vrijednosti za rekonstrukciju željezničkih pruga s pouzdanošću od 80 do 85 % kada nisu poznati svi ulazni parametri.

Ključne riječi
željeznička infrastruktura, investicijska vrijednost, rekonstrukcija, umjetne neuronske mreže

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Milić Marković, L. ., Marković, L., Ćirović, G., Mihajlović, D.: Procjena investicijske vrijednosti u procesu rekonstrukcije željezničkih pruga, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 9, pp. 885-892, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1013.2014

ILI:

Milić Marković, L. ., Marković, L., Ćirović, G., Mihajlović, D. (2017). Procjena investicijske vrijednosti u procesu rekonstrukcije željezničkih pruga, GRAĐEVINAR, 69 (9), 885-892, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1013.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ljiljana Milic Markovic WEB
Ljiljana Milić Marković
Sveučilište u Banjoj Luci
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Ljubo Markovic slika
Ljubo Marković
Fakultet tehničkih nauka
Kosovska Mitrovica
Goran Cirovic WEB
Goran Ćirović
Visoka građevinsko-geodetska škola, Beograd
Mihajlovic WEB
Dragan Mihajlović
Sveučilište u Banjoj Luci
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet