Arhiva

UDK: 624.042+624.025:699.64
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun seizmičkog odziva zgrada bez krutih stropova

Dragan Morić

Sažetak

U radu se opisuje za inženjersku praksu prihvatljiv način modeliranja spoja dvaju međusobno okomitih zidova od kamena. Osim toga prikazan je prijedlog postelastičnoga, nelinearnog ponašanja zida opterećenog u ravnini i okomito na svoju ravninu te elementa koji određuje njihovu prostornu vezu. Na taj način moguće je prostorno modelirati stare kamene zgrade spomeničke baštine i na tom modelu provesti seizmički proračun u nelinearnom području te interpretirati mehanizam sloma.

Ključne riječi
stropna konstrukcija, mehanizam sloma, zgrada bez krutih stropova, modeliranje, zid od kamena

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Morić, D.: Proračun seizmičkog odziva zgrada bez krutih stropova, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 11

ILI:

Morić, D. (2000). Proračun seizmičkog odziva zgrada bez krutih stropova, GRAĐEVINAR, 52 (11)
Autori:

Dragan Morić
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek