Arhiva

UDK: 69.008.001.6
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modeli upravljanja izvršenjem u građevinskim poduzećima

Mladen Vukomanović, Mladen Radujković, Ivana Burcar Dunović

Sažetak

Opisuje se kritika dvaju najkorištenijih modela upravljanja izvršenjem u praksi – tablica uravnoteženih rezultata i Model izvrsnosti. Pokazano je kako se ti provjereni modeli ne mogu primjenjivati u svim slučajevima. Prvi model se pokazao boljim za ocjenu strategije, a drugi za procjenu benchmarkinga i sveukupnu ocjenu poslovanja. Prikazana je tablica odabira modela u odnosu na specifične zahtjeve menadžmenta. Dan je pregled primjene modela u Hrvatskoj sa smjernicama za primjenu.

Ključne riječi
modeli, građevinsko poduzeće, tablica uravnoteženih rezultata (BSC), model izvršnosti (EFQM), poslovanje, upravljane izvršenjem

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vukomanović, M., Radujković, M., Burcar Dunović, I.: Modeli upravljanja izvršenjem u građevinskim poduzećima, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 9

ILI:

Vukomanović, M., Radujković, M., Burcar Dunović, I. (2008). Modeli upravljanja izvršenjem u građevinskim poduzećima, GRAĐEVINAR, 60 (9)
Autori:
Vukomanovic NOVA WEB
Mladen Vukomanović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
3575 Authors 2 RADUJKOVIC WEB
Mladen Radujković
Alma Mater Europaea ECM, Slovenija

Ivana Burcar Dunović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet