Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 8
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Seizmička otpornost zidanih kamenih građevina i utjecaj injektiranja

Mojmir Uranjek, Roko Žarnić, Violeta Bokan-Bosiljkov, Vlatko Bosiljkov

Sažetak

Injektiranje je jedan od najdjelotvornijih, a često i najprikladnijih postupaka za pojačanje zidova starih zidanih građevina. Da bi se ocijenio utjecaj raznih vrsta injekcijskih smjesa na mehanička svojstva zidanih građevina, obavljeno je ispitivanje in situ postojeće zidane građevine. Dobiveni rezultati korišteni su za ocjenu seizmičke otpornosti građevine pomoću metode postupnog guranja, uz primjenu pristupa katnog mehanizma i mehanizma globalnog odziva. Prihvatljivije vrste injekcijskih smjesa usporedive su s cementnim injekcijskim smjesama. Dobiveno je da se pristupom globalnog odziva postižu realniji rezultati čak i kod niskih zidanih građevina

Ključne riječi
ojačanje, mehanička svojstva, injektiranje, vrsta injekcijske smjese, seizmička otpornost, zidana kamena građevina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Uranjek, M., Žarnić, R., Bokan-Bosiljkov, V., Bosiljkov, V.: Seizmička otpornost zidanih kamenih građevina i utjecaj injektiranja, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 8, pp. 715-726, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1031.2014

ILI:

Uranjek, M., Žarnić, R., Bokan-Bosiljkov, V., Bosiljkov, V. (2014). Seizmička otpornost zidanih kamenih građevina i utjecaj injektiranja, GRAĐEVINAR, 66 (8), 715-726, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1031.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Foto Mojmir
Mojmir Uranjek
Građevinski institut ZRMK
Centar za materijale i konstrukcije
Foto Roko Žarnić WEB
Roko Žarnić
Sveučilište u Ljubljani
Fakultet za građevinarstvo i geodeziju
Bokan Bosiljkov WEB
Violeta Bokan-Bosiljkov
Sveučilište u Ljubljani
Fakultet građevinarstva i geodezije
Foto Vlatko Bosiljkov WEB
Vlatko Bosiljkov
Sveučilište u Ljubljani
Fakultet za građevinarstvo i geodeziju