Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza stanja konstrukcije tradicijskih kameno-drvenih kuća u Turskoj

Fahriye H. Halicioglu, Ferit Cakir, Sevilay Demirkesen

Sažetak

Rad je usmjeren na ponašanje povijesnih građevina izvedenih u kombinaciji kamenih zidova i drvenih okvira. Metodom konačnih elemenata analizirana je izvedba takvih građevina s ciljem predviđanja mogućih mehanizama razaranja i osjetljivosti na potres. Radi se o tradicionalnim kućama u naselju Sirince u Izmiru (Turska). Rezultati analize pokazali su da je kritični presjek takve kombinirane građevine prijelazna zona, između prizemlja i kata. Također je ustanovljeno da su kameni zidovi i drveni okviri u takvim konstrukcijama vrlo osjetljivi na potres.

Ključne riječi
kameni zid, drveni okvir, graditeljska baština, metoda konačnih elemenata, kombinirane povijesne građevine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Halicioglu, F. H., Cakir, F., Demirkesen, S.: Analiza stanja konstrukcije tradicijskih kameno-drvenih kuća u Turskoj, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 8, pp. 727-737, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1035.2014

ILI:

Halicioglu, F. H., Cakir, F., Demirkesen, S. (2014). Analiza stanja konstrukcije tradicijskih kameno-drvenih kuća u Turskoj, GRAĐEVINAR, 66 (8), 727-737, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1035.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1035 autor 1 WEB
Fahriye H. Halicioglu
Sveučilište Dokuz Eylul, Turska
Arhitektonski fakultet
1015 Autor 1 CAKIR WEB
Ferit Cakir
Sveučilište Amasya, Turska
Odjel za arhitekturu
1035 autor 2 WEB
Sevilay Demirkesen
Sveučilište Bogazici, Turska
Fakultet inženjerstva