Arhiva

UDK: 624.012.1/4:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Protupotresna obnova postojećih zidanih građevina

Miha Tomaževič

Sažetak

Razmatraju se osnovni kriteriji za protupotresnu obnovu zidanih zgrada u potresnim područjima. Za poboljšanje otpornosti potrebno je osigurati cjelovitost zidane konstrukcije, te poboljšati postojeće ziđe. Iako se obično zahtijeva primjena istih kriterija seizmičke otpornosti za obnovu postojećih i gradnju novih građevina, ipak se u nekim slučajevima proračunsko seizmičko opterećenje može smanjiti. Daju se preporuke za određivanje karakterističnih vrijednosti svojstava materijala.

Ključne riječi
otpornost na potres, protupotresna obnova, zidana konstrukcija, seizmička opterećenja, svojstva materijala, postojeće zidane zgrade

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomaževič, M.: Protupotresna obnova postojećih zidanih građevina, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 11

ILI:

Tomaževič, M. (2000). Protupotresna obnova postojećih zidanih građevina, GRAĐEVINAR, 52 (11)
Autori:

Miha Tomaževič
Zavod za graditeljstvo Slovenije, Ljubljana