Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena hladno oblikovanih šupljih čeličnih profila

Boris Androić, Darko Dujmović, Josip Pišković

Sažetak

Prema EN 1993-1-1 primjena šupljih profila dopuštena je u izradi čeličnih konstrukcija neovisno o tome jesu li profili toplo dogotovljeni prema EN 10210 ili hladno oblikovani prema EN 10219. Kod projektanata često postoji dvojba u vezi s primjenom hladno oblikovanih profila uslijed negativnog utjecaja hladnog oblikovanja na njihovo ponašanje. Nedoumicu može izazivati i nedorečenost u normi EN 1993-1-8 koja se odnosi na mogućnost zavarivanja u hladno oblikovanim zonama. Osnovna svrha rada je prikazati smjernice za odabir pravokutnih šupljih profila kod projektiranja čeličnih konstrukcija, a posebno se obrazlaže opravdanost primjene hladno oblikovanih profila.

Ključne riječi
proizvodnja, zavarivanje, krti lom, priključci, šuplji profili

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Androić, B., Dujmović, D., Pišković, J.: Primjena hladno oblikovanih šupljih čeličnih profila, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 10, pp. 929-935, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1040.2014

ILI:

Androić, B., Dujmović, D., Pišković, J. (2014). Primjena hladno oblikovanih šupljih čeličnih profila, GRAĐEVINAR, 66 (10), 929-935, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1040.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Piskovic WEB
Josip Pišković
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za konstrukcije