Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Slijeganja tla izazvana bušenjem tunela u krutim glinama

Davor Milaković, Antun Szavits-Nossan

Sažetak

Izvođenje tunela u vodom zasićenom tlu izaziva u tlu promjene naprezanja i deformacija koje prije svega ovise o mehaničkim karakteristikama tla u zoni izgradnje tunela. U ovom radu su prognozirane kratkotrajne i dugotrajne deformacije tla te naročito slijeganja na površini terena nakon izvedbe tunela. Navedene prognoze su dobivene pomoću široko primjenjivanog numeričkog modela tla koji vjerno opisuje rezultate troosnih ispitivanja, uz primjenu postojećih postupaka određivanja parametara tla, ali uzimajući u obzir njegovu prirodnu heterogenost uočljivu kroz heterogenost prirodne vlažnosti gline.

Ključne riječi
tunel, slijeganja, 3D model, heterogenost, krute gline

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Milaković, D., Szavits-Nossan, A.: Slijeganja tla izazvana bušenjem tunela u krutim glinama, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 6, pp. 503-512, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1044.2014

ILI:

Milaković, D., Szavits-Nossan, A. (2014). Slijeganja tla izazvana bušenjem tunela u krutim glinama, GRAĐEVINAR, 66 (6), 503-512, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1044.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
MILAKOVIĆ DAVOR Web
Davor Milaković
Institut IGH
Zavod za geotehniku
SZAVITS NOSSAN Web
Antun Szavits-Nossan
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet