Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza stanja mostova na državnim cestama u Sloveniji

Matej Kušar, Jana Šelih

Sažetak

Stanje mostova neprestano mijenja se zbog različitih utjecaja, a opisuje se "koeficijentom vrednovanja stanja" koji se određuje na osnovu vizualnih pregleda. U radu je analizirano stanje mostova na slovenskim državnim cestama. Baza podataka koja se temelji na koeficijentu u obzir uzima prometno opterećenje, klimatske zone, konstrukcijske materijale, tip konstrukcije i elemente mosta. U obzir su uzete i promjene koeficijenta tijekom vremena. Rezultati analize pokazuju da su klimatski uvjeti i izloženost utjecajima vode i vlage najutjecajniji parametri koji utječu na stanje mostova. U radu su identificirani i izazovi povezani s metodologijom procjene stanja mostova, a provedena je i diskusija.

Ključne riječi
održavanje, mostovi, ocjena stanja, mreža državnih cesta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kušar, M., Šelih, J.: Analiza stanja mostova na državnim cestama u Sloveniji, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 9, pp. 811-822, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1047.2014

ILI:

Kušar, M., Šelih, J. (2014). Analiza stanja mostova na državnim cestama u Sloveniji, GRAĐEVINAR, 66 (9), 811-822, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1047.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
MATEJ KUŠAR WEB
Matej Kušar
Sveučilište u Ljubljani
Fakultet građevinarstva i geodezije
JANA ŠELIH WEB
Jana Šelih
Sveučilište u Ljubljani
Fakultet građevinarstva i geodezije