Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj poprečnih zidova na popustljivost stropne ploče

Suhaimi Abu Bakar, Hajer Satih Abbas, Mohammad Ahmadi

Sažetak

Krutost stropne ploče ima značajan utjecaj na odgovor konstrukcije. Uobičajena je pretpostavka da se radi o krutom elementu. Ovakva pretpostavka smanjuje stupanj slobode i osigurava lakšu analizu. No, tijekom posljednjih potresa, popustljivost stropne ploče privukla je znatiželju znanstvenika. Kako bi se istražilo njeno ponašanje, u ovom radu analizirana je jednokatna armiranobetonska konstrukcija. Analiza je provedena na četiri okvirne konstrukcije, a primjenom računalnih programa ETABS2000 i LUSAS je izračunat optimalni omjer između popustljivosti stropne ploče i pomaka konstrukcije. Analiza je pokazala da se kod omjera manjeg od 0,5 stropne ploče mogu razmatrati kao kruti element.

Ključne riječi
stropna ploča, popustljivost, optimalni odnos, pomak kata, progib ploče

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bakar, S. A., Abbas, H. S., Ahmadi, M.: Utjecaj poprečnih zidova na popustljivost stropne ploče, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 9, pp. 831-836, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1049.2014

ILI:

Bakar, S. A., Abbas, H. S., Ahmadi, M. (2014). Utjecaj poprečnih zidova na popustljivost stropne ploče, GRAĐEVINAR, 66 (9), 831-836, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1049.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Suhaimi Abu Bakar WEB
Suhaimi Abu Bakar
Malezijsko tehničko sveučilište (UTM)
Građevinski fakultet
Zavod za konstrukcije i materijale
Johor, Malezija
ATT 1411665937828 WEB
Hajer Satih Abbas
Malezijsko tehničko sveučilište (UTM)
Građevinski fakultet
Johor, Malezija
Mohammad Ahmadi WEB
Mohammad Ahmadi
Malezijsko tehničko sveučilište (UTM)
Građevinski fakultet
Johor, Malezija