Arhiva

UDK: 624.131.55.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Nedavni veliki potresi i njihovo značenje

Vladimir Sigmund, Sonja Zlatović

Sažetak

Od niza velikih potresa u 1999. godini, prikazana su dva, koja su se dogodila u Turskoj i Grčkoj, a najzanimljiviji su za hrvatsko građevinarstvo. Posljedice ovih potresa potvrđuju ispravnost dosadašnjih spoznaja i ukazuju na nova područja istraživanja. Pokazalo se da su mnogi ljudi stradali i mnoge štete nastale zato što suvremeni propisi nisu primjenjivani. Istaknuto je da stečena iskustva treba primijeniti pri obrazovanju inženjera, a također i u pripremi za moguće potrese.

Ključne riječi
Turska, Grčka, istraživanja, suvremeni propisi, obrazovanje inženjera, potres

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sigmund, V., Zlatović, S.: Nedavni veliki potresi i njihovo značenje, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 11

ILI:

Sigmund, V., Zlatović, S. (2000). Nedavni veliki potresi i njihovo značenje, GRAĐEVINAR, 52 (11)
Autori:
Vladimir Sigmund WEB
Vladimir Sigmund
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet

Sonja Zlatović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet