Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 7
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Beton visokih uporabnih svojstava sa čeličanskom zgurom kao agregatom

Verapathran Maruthachalam, Murthi Palanisamy

Sažetak

U radu se analizira utjecaj starenja čeličanske zgure kao agregata na mehanička svojstva betona visokih uporabnih svojstava. Razmatra se utjecaj raznih vremena starenja na mehanička svojstva betona. Uočeno je da proces starenja zgure utječe na svojstva ovog betona. Tlačna čvrstoća betona raste usporedo s porastom vremena starenja. Savojna čvrstoća, Youngov modul i udarna čvrstoća rastu slično kao i tlačna čvrstoća. Obradivost betona i gubitak abrazijom smanjuju se s povećanjem vremena starenja.

Ključne riječi
mehanička svojstva, čeličanska zgura , beton visokih uporabnih svojstava, abrazija, vrijeme starenja, udarna čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Maruthachalam, V., Palanisamy, M. .: Beton visokih uporabnih svojstava sa čeličanskom zgurom kao agregatom, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 7, pp. 605-612, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1052.2014

ILI:

Maruthachalam, V., Palanisamy, M. . (2014). Beton visokih uporabnih svojstava sa čeličanskom zgurom kao agregatom, GRAĐEVINAR, 66 (7), 605-612, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1052.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1052 A1 WEB
Verapathran Maruthachalam
CMS sveučilište inženjerstva i tehnologije
Odjel za građevinarstvo
Coimbatore, India
1114 Murthi WEB
Murthi Palanisamy
Vivekananda sveučilište inženjerstva
Odjel za građevinarstvo
Tiruchengode, India