Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Struktura elemenata cijena građevinskih radova na hidrotehničkim sustavima

Blashko Dimitrov, Valentina Zhileska Panchovska

Sažetak

Izgradnja hidrotehničkih sustava traje nekoliko godina. U tom razdoblju dolazi do promjene cijena pojedinih elemenata što rezultira izračunom razlike u cijeni. U ovom radu, odabranom strukturom elemenata, prikazan je model za izračun razlike u cijenama građevinskih radova na hidrotehničkim sustavima. Općeniti je zaključak da strukturu elemenata cijena treba dati izvođač u svojoj ponudi na temelju definirane organizacije i tehnologije izgradnje građevine i definirane financijske dinamike, a da investitor treba uzeti to u obzir pri odabiru najpovoljnijega ponuditelja.

Ključne riječi
građevinski radovi, struktura, hidrotehnički sustavi, cijene, elementi cijena

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dimitrov, B., Zhileska Panchovska, V.: Struktura elemenata cijena građevinskih radova na hidrotehničkim sustavima, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 4, pp. 363-368, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1053.2014

ILI:

Dimitrov, B., Zhileska Panchovska, V. (2015). Struktura elemenata cijena građevinskih radova na hidrotehničkim sustavima, GRAĐEVINAR, 67 (4), 363-368, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1053.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
DIMITROV WEB
Blashko Dimitrov
Komora ovlaštenih arhitekata i inženjera Makedonije
ILESKA WEB
Valentina Zhileska Panchovska
Sveučilište Sv.Kiril i Metodije, Makedonija
Građevinski fakultet