Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Konstrukcijska oštećenja armiranobetonskih građevina uslijed gradnje tunela

Baris Yildizlar, Baris Sayin, Ahmet Sertac Karakas, Cemil Akcay

Sažetak

Nagli pomaci u tlu mogu dovesti do oštećenja armiranobetonskih građevina. Takvi pomaci mogu između ostalog biti uzrokovani gradnjom tunela, pa se utjecaj takve gradnje treba uzeti u obzir u postupku projektiranja građevina. U ovom se radu na primjeru postojeće bolničke zgrade analiziraju konstrukcijska oštećenja armiranobetonske građevine uslijed naglih pomaka tla. Kako bi se dobili što točniji podaci za potrebe analiza, primijenjen je multidisciplinarni pristup radi povezivanja raznih inženjerskih disciplina koje su sudjelovale u ovom istraživanju.

Ključne riječi
iskop tunela, georadar, oštećenje konstrukcije, pomak tla, pojačanje tla

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Yildizlar, B., Sayin, B., Karakas, A. S., Akcay, C.: Konstrukcijska oštećenja armiranobetonskih građevina uslijed gradnje tunela, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 7, pp. 643-651, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1057.2014

ILI:

Yildizlar, B., Sayin, B., Karakas, A. S., Akcay, C. (2014). Konstrukcijska oštećenja armiranobetonskih građevina uslijed gradnje tunela, GRAĐEVINAR, 66 (7), 643-651, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1057.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1057 1 Yildizlar WEB
Baris Yildizlar
Sveučilište u Istanbulu
Odjel za građevinarstvo
image2
Baris Sayin
Istanbulsko sveučilište Cerrahpasa, Turska
Građevinski fakultet
1057 3 Karakas WEB
Ahmet Sertac Karakas
Sveučilište u Istanbulu
Odjel za konstrukcije i tehničke poslove
1057 4 Akcay WEB
Cemil Akcay
Sveučilište u Istanbulu
Odjel za konstrukcije i tehničke poslov