Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Istraživanje duljine puta pretjecanja u realnom prometnom toku

Nemanja Garunović, Zvonko Tomanović, Biljana Ivanović

Sažetak

U okviru rada provedeno je istraživanje i analiza duljine puta pretjecanja u realnom prometnom toku na dionicama dvosmjernih dvotračnih cesta. Na osnovi duljine puta pretjecanja definira se pretjecajna preglednost i zone zabranjenog pretjecanja. Preporučene vrijednosti pretjecajne preglednosti iz pravilnika i preporuka o projektiranju cesta često nisu usklađene s duljinom pretjecanja koja se ostvaruje u realnom prometnom toku. Istraživanjem koje je provedeno za potrebe ovog rada utvrđeno je da su duljine puta pretjecanja u realnom prometnom toku znatno kraće u odnosu na vrijednosti koje se dobivaju prema matematičkim modelima.

Ključne riječi
pretjecanje, put pretjecanja, preglednost, računska brzina, nivo usluge

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Garunović, N., Tomanović, Z., Ivanović, B.: Istraživanje duljine puta pretjecanja u realnom prometnom toku, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 9, pp. 823-830, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1062.2014

ILI:

Garunović, N., Tomanović, Z., Ivanović, B. (2014). Istraživanje duljine puta pretjecanja u realnom prometnom toku, GRAĐEVINAR, 66 (9), 823-830, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1062.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
N. Garunovic WEB
Nemanja Garunović
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih znanosti
Zvonko tomanovic WEB
Zvonko Tomanović
GeoT d.o.o, Podgorica, Crna Gora
Biljana I WEB
Biljana Ivanović
Sveučilište Crne Gore
Građevinski fakultet Podgorica