Arhiva

UDK: 624.075.4:69-009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju

Diana Šimić, Boris Androić

Sažetak

Razmotreni su postupci proračuna trapezno oblikovanog poprečnog presjeka tankog lima prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3. Promatra se djelotvorni umjesto bruto presjeka. Izračunane vrijednosti otpornosti poprečnog presjeka uspoređene su s vrijednostima otpornosti presjeka dobivenim laboratorijskim ispitivanjima na trapeznim limovima domaćeg proizvođača. Komentirani su dokazi sigurnosti u postupku s parcijalnim faktorima sigurnosti (EC3) i s globalnim faktorom sigurnosti (DIN 18807).

Ključne riječi
sudjelujuća širina, djelotvorni presjek, DIN 18807, Eurokod 3, granična stanja, tanki lim, faktori sigurnosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šimić, D., Androić, B.: Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 12

ILI:

Šimić, D., Androić, B. (2000). Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju, GRAĐEVINAR, 52 (12)
Autori:

Diana Šimić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske