Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Seizmičko ocjenjivanje postojećih armiranobetonskih lučnih mostova

Marin Franetović, Ana Mandić Ivanković, Jure Radić

Sažetak

U ovome je radu prikazana nova metoda seizmičkog ocjenjivanja lučnih mostova. Linearni proračun metodom spektralne analize i nelinearne statičke metode postupnog guranja kombiniraju se u ovoj proceduri kroz razine ocjenjivanja i pripadne provjere. Predlažu se smjernice za prikupljanje podataka o lučnim mostovima s ciljem ostvarivanja tražene razine poznavanja konstrukcije. Pritom su kriteriji za seizmičku ocjenu, primjerice zahtijevano sudjelovanje djelotvorne modalne mase, prikladna raspodjela krutosti nadlučnih stupova i utvrđivanje poredbene točke za formiranje krivulja kapaciteta, ovom metodom poboljšani i prilagođeni lučnim mostovima.

Ključne riječi
lučni mostovi, seizmičko ocjenjivanje, linearni proračun spektra odgovora, nelinearne statičke metode postupnog guranja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Franetović, M., Mandić Ivanković, A., Radić, J.: Seizmičko ocjenjivanje postojećih armiranobetonskih lučnih mostova, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 8, pp. 691-703, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1073.2014

ILI:

Franetović, M., Mandić Ivanković, A., Radić, J. (2014). Seizmičko ocjenjivanje postojećih armiranobetonskih lučnih mostova, GRAĐEVINAR, 66 (8), 691-703, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1073.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Franetovic WEB
Marin Franetović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
ami WEB
Ana Mandić Ivanković
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet