Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Europska klasifikacija tla za inženjerske potrebe

Meho Saša Kovačević, Danijela Jurić-Kaćunić

Sažetak

U radu se predlaže nova europska klasifikacija tla (ESCS) za inženjerske potrebe koja koristi opis i simbole označavanja tla prema europskoj normi EN ISO 14688-1, a koju su se, kao članice CEN-a, obvezale implementirati 34 europske zemlje. ESCS je razvijena na načelima klasifikacije tla prema europskoj normi EN ISO 14688-2 i okvirno slijedi smjernice definirane USCS klasifikacijom prema američkoj normi ASTM D 2487. Prikazana je procedura za provedbu predložene klasifikacije i dani su primjeri usporedbe rezultata klasificiranja tla sa USCS klasifikacijom.

Ključne riječi
granulometrijski sastav tla, plastičnost, klasifikacija tla, inženjerstvo, norma

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kovačević, M. S., Jurić-Kaćunić, D.: Europska klasifikacija tla za inženjerske potrebe , GRAĐEVINAR, 66 (2014) 9, pp. 801-810, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1077.2014

ILI:

Kovačević, M. S., Jurić-Kaćunić, D. (2014). Europska klasifikacija tla za inženjerske potrebe , GRAĐEVINAR, 66 (9), 801-810, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1077.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kovacevic MS
Meho Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
MARCIC Danijela WEB2
Danijela Jurić-Kaćunić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku