Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Određivanje dinamičkih parametara dvoslojnih lukova od opeke

Ferit Cakir

Sažetak

Zidani lukovi imaju važnu ulogu u građevinarstvu, a nalazimo ih u mnogim povijesnim građevinama diljem svijeta. U ovom su radu dinamički parametri, frekvencija i prigušenje zidanih lukova određeni eksperimentalnom modalnom analizom (EMA). Dvoslojni lukovi zidani su standardnom šupljom opekom i tradicionalnim Horasan mortom. Ispitivanje dvoslojnih lukovi provedeno je s udarnim čekićem, a odzivi lukova zabilježeni su laserskim vibrometrom. Za potrebe verifikacije izrađenih prostornih modela provedena je usporedba eksperimentalnih ispitivanja s numeričkim proračunima.

Ključne riječi
dvoslojni lukovi od opeke, eksperimentalna modalna analiza, metoda konačnih elemenata, zidane konstrukcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cakir, F.: Određivanje dinamičkih parametara dvoslojnih lukova od opeke, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 2, pp. 123-130, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1081.2014

ILI:

Cakir, F. (2015). Određivanje dinamičkih parametara dvoslojnih lukova od opeke, GRAĐEVINAR, 67 (2), 123-130, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1081.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1015 Autor 1 CAKIR WEB
Ferit Cakir
Sveučilište Amasya, Turska
Odjel za arhitekturu