Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj parametara umjetnih akcelerograma na seizmički odziv konstrukcija

Mladen Ćosić, Radomir Folić, Boris Folić

Sažetak

U radu je proučen utjecaj promjene parametara umjetnih akcelerograma na seizmičke karakteristike konstrukcija. Pri tome su analizirani seizmički odziv i seizmičko oštećenje. Nelinearni odziv sustava je određivan inkrementalnom dinamičkom analizom (IDA), dok je analiza oštećenja sustava razmatrana na osnovi indeksa oštećenja. Istraživanjem je utvrđeno da je za kreiranje umjetnih akcelerograma potreban znatan broj ciklusa kojim se poboljšava usklađenost spektra odziva zapisa u odnosu na spektar odziva prema EN 1998-1, a što je mjereno na osnovi odstupanja krivulja spektralnih ubrzanja u funkciji duktilnosti sustava.

Ključne riječi
svojstva konstrukcije, IDA analiza, analiza oštećenja, umjetni akcelerogrami

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ćosić, M., Folić, R., Folić, B.: Utjecaj parametara umjetnih akcelerograma na seizmički odziv konstrukcija, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 9, pp. 787-800, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1082.2014

ILI:

Ćosić, M., Folić, R., Folić, B. (2014). Utjecaj parametara umjetnih akcelerograma na seizmički odziv konstrukcija, GRAĐEVINAR, 66 (9), 787-800, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1082.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mladen Cosic 1 WEB
Mladen Ćosić
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Folić Radomir WEB2
Radomir Folić
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo
Boris Folic WEB
Boris Folić
Sveučilište u Beogradu, Srbija
Strojarski fakultet
Inovacijski centar