Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Poboljšanje tla pomoću brzog udarnog zbijanja: studija slučaja u Dubaiju

Bashar Tarawneh, Mounir Matraji

Sažetak

Tijekom nekoliko proteklih godina brzo udarno zbijanje postalo je popularna metoda za poboljšanje tla. Da bi se procijenila korisnost te metode na području Perzijskog zaljeva, brzo udarno zbijanje primjenjeno je za poboljšanje tla površine 29.000 m2 na gradilištu u blizini Dubaija, gdje je zabilježena visoka razina podzemne vode. Statički penetracijski pokus i proračuni slijeganja provedeni su prije i nakon poboljšanja tla. Ispitivanja su pokazala poboljšanje nosivosti tla i smanjenje očekivanih slijeganja.

Ključne riječi
poboljšanje tla, brzo udarno zbijanje, dinamičko zbijanje, statički penetracijski pokus

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tarawneh, B., Matraji, M.: Poboljšanje tla pomoću brzog udarnog zbijanja: studija slučaja u Dubaiju, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 11, pp. 1007-1014, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1083.2014

ILI:

Tarawneh, B., Matraji, M. (2014). Poboljšanje tla pomoću brzog udarnog zbijanja: studija slučaja u Dubaiju, GRAĐEVINAR, 66 (11), 1007-1014, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1083.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:

Bashar Tarawneh
Sveučilište u Jordanu
Odjel za građevinarstvo
Mounir Matraji WEB
Mounir Matraji
Menard Vibro Middle East
Dubai, UAE