Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Izvođenje i osiguranje dubokih iskopa u flišnim stijenama pri složenim geotehničkim uvjetima

Radojica Lapčević, Bogdan Vojnović, Petar Lokin, Snežana Bogdanović

Sažetak

U specifičnim uvjetima izvođenja, neposredno ispod objekata magistralne prometnice, u djelomično degradiranim, tanko uslojenim vulkanogeno-sedimentnim stijenama, na osnovu rezultata istraživanja i provedenih analiza, izvršen je izbor tehnologije iskopa, vrste i opsega zaštitnih mjera nužnih za osiguranje stabilnosti kosina. Za izvođenje i osiguranje stabilnosti dubokog i širokog temeljnog iskopa primijenjena je metoda, prikazana u ovom radu, koja je osigurala stabilnost postojećih objekata i sigurnost rada, u svakoj fazi iskopa, i pri tom vrlo kratak rok i nisku cijenu radova.

Ključne riječi
stabilnost, iskop, osiguranje, sigurnost, mikropiloti, kosina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lapčević, R., Vojnović, B., Lokin, P., Bogdanović, S.: Izvođenje i osiguranje dubokih iskopa u flišnim stijenama pri složenim geotehničkim uvjetima, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 1, pp. 33-42, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1086.2014

ILI:

Lapčević, R., Vojnović, B., Lokin, P., Bogdanović, S. (2015). Izvođenje i osiguranje dubokih iskopa u flišnim stijenama pri složenim geotehničkim uvjetima, GRAĐEVINAR, 67 (1), 33-42, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1086.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1086 Lapčević WEB
Radojica Lapčević
Sveučilište u Beogradu
Rudarsko-geološki fakultet
1086 Vojnović WEB
Bogdan Vojnović
Geosonda - Konsolidacija AD
Beograd, Srbija
1086 Lokin WEB
Petar Lokin
Sveučilište u Beogradu
Rudarsko-geološki fakultet
1086 Bogdanović WEB
Snežana Bogdanović
Sveučilište u Beogradu
Rudarsko-geološki fakultet