Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena ponašanja "Pre-Northridge" priključaka na ekstremna opterećenja

Iman Faridmehr, Mohd Hanim Osman, Mamood Md. Tahir, Ali Farokhi Nejad, Reza Hodjati

Sažetak

Katastrofalne posljedice djelomičnog urušavanja apartmana Ronan Point 1968. i potresa u Northridgeu 1994. razotkrile su osjetljivost čeličnih okvira izloženih ekstremnim opterećenjima. Izvješća ovih dvaju katastrofalnih događaja pokazala su značajnu ulogu priključka nosač-stup gdje su se pretežno događala oštećenja. Numeričko i eksperimentalno istraživanje provedeno je u skladu sa 2010 AISC seizmičkim odredbama i UFC 4-023-03 smjernicama. Nisko ciklično ponašanje i rotacijski kapacitet proizlaze iz analize gdje je lom u blizini sučeonog zavara bio način otkazivanja uzoraka.

Ključne riječi
međukatni kut zaokreta, ponašanje pri seizmičkom i progresivnom kolapsu, "Pre-Northridge" priključci

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Faridmehr, I., Osman, M. H. ., Tahir, M. M. ., Nejad, A. F. ., Hodjati, R.: Procjena ponašanja "Pre-Northridge" priključaka na ekstremna opterećenja, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 10, pp. 889-898, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1087.2014

ILI:

Faridmehr, I., Osman, M. H. ., Tahir, M. M. ., Nejad, A. F. ., Hodjati, R. (2014). Procjena ponašanja "Pre-Northridge" priključaka na ekstremna opterećenja, GRAĐEVINAR, 66 (10), 889-898, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1087.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Iman Faridmehr WEB
Iman Faridmehr
Tehničko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet
UTM građevinski istraživački centar
Mohd Hanim Osman WEB
Mohd Hanim Osman
Tehničko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet
Odjel za konstrukcije i materijale
Mamood Md Tahir WEB
Mamood Md. Tahir
Tehničko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet
UTM građevinski istraživački centar
Ali Farokhi Nejad WEB
Ali Farokhi Nejad
Tehničko sveučilište u Maleziji
Strojarski fakultet
Reza Hodjati WEB
Reza Hodjati
Tehničko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet
Odjel za konstrukcije i materijale