Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Usporedba različitih metoda za ocjenu suše na području kontinentalne Hrvatske

Lidija Tadić, Tamara Dadić, Mihaela Bosak

Sažetak

Suša je ekstremna hidrološka pojava koja izaziva velike gospodarske i ekološke štete. Identifikacija i kvantifikacija suše provodi se primjenom različitih metoda. Za područje kontinentalne Hrvatske, na 15 meteoroloških postaja od 1981. do 2011. godine, provedena je analiza 5 metoda za identifikaciju suše: indeks standardiziranih oborina, metoda decila, postotak od normale, indeks anomalije oborina i metoda koraka. Rezultati su pokazali da svaka od metoda ima svoje specifičnosti, ali su sve primjenjive za analizirano područje. Indeks standardiziranih oborina ima značajnu korelaciju s metodom decila, postotkom od normale i indeksom anomalije oborina.

Ključne riječi
indeks standardiziranih oborina, metoda decila, postotak od normale, indeks anomalije oborina, metoda koraka, suša

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tadić, L., Dadić, T. ., Bosak, M.: Usporedba različitih metoda za ocjenu suše na području kontinentalne Hrvatske, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 1, pp. 11-22, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1088.2014

ILI:

Tadić, L., Dadić, T. ., Bosak, M. (2015). Usporedba različitih metoda za ocjenu suše na području kontinentalne Hrvatske, GRAĐEVINAR, 67 (1), 11-22, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1088.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
TADIĆ WEB
Lidija Tadić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet
DADIĆ WEB
Tamara Dadić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet
Bosak WEB
Mihaela Bosak
Valenčak d.o.o
Našice