Arhiva

UDK: 699.844(084.3)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Prilog optimizaciji postupka izrade karata buke

Vesna Dragčević, Stjepan Lakušić, Saša Ahac, Maja Ahac

Sažetak

U radu je dan cjelovit prikaz postupka izrade karata buke. Detaljno je opisana europska Direktiva za buku okoliša koja je osnova svih novih standarda iz područja zaštite od buke u otvorenom prostoru. Prikazan je pregled hrvatskih propisa iz ovog područja kao i utjecajnih parametara, metoda proračuna i računalnih programa. Navedena su iskustva nekih europskih gradova u izradi karata buke od prometa. Istaknut je njihov značaj te predložen postupak izrade karata buke u Hrvatskoj.

Ključne riječi
hrvatski propisi, karte buke, izrada, optimizacija postupka, otvoreni prostor, utjecajni parametri, metoda proračuna

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dragčević, V., Lakušić, S., Ahac, S., Ahac, M.: Prilog optimizaciji postupka izrade karata buke, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 9

ILI:

Dragčević, V., Lakušić, S., Ahac, S., Ahac, M. (2008). Prilog optimizaciji postupka izrade karata buke, GRAĐEVINAR, 60 (9)
Autori:
Dragcevic WEB
Vesna Dragčević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
Lakusic Stjepan
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice
AHAC SASA WEB
Saša Ahac
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
AHAC MAJA WEB
Maja Ahac
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice