Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj fosfogipsa na čvrstoću ekspanzivnog tla stabiliziranog vapnom

Jijo James, P. Kasinatha Pandian

Sažetak

U ovom radu ispituje se upotreba fosfogipsa (kao aditiva vapnu kako bi se poboljšao učinak vapna u stabilizaciji tla. Fosfogips je nusproizvod koji nastaje u procesu obrade fosfatne stijene tijekom proizvodnje fosforne kiseline. Uzorci ekspanzivnog tla upotrijebljeni u ovom radu, stabilizirani su pomoću tri različita udjela vapna: inicijalnog udjela vapna, optimalnog udjela vapna i udjela vapna manjega od inicijalnog. Rezultati su pokazali da je dodatak fosfogipsa vapnu poboljšao ne samo ranu nego i kasnu čvrstoću stabiliziranog tla.

Ključne riječi
optimalni udio vapna, fosfogips, jednoosna tlačna čvrstoća, ekspanzivno tlo, stabilizacija tla vapnom, inicijalni udio vapna

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

James, J., Pandian, P. K.: Utjecaj fosfogipsa na čvrstoću ekspanzivnog tla stabiliziranog vapnom, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 12, pp. 1109-1116, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1097.2014

ILI:

James, J., Pandian, P. K. (2014). Utjecaj fosfogipsa na čvrstoću ekspanzivnog tla stabiliziranog vapnom, GRAĐEVINAR, 66 (12), 1109-1116, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1097.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
JIJO JAMES web
Jijo James
Sveučilište Anna
Inženjerski fakultet Tagora
Zavod za građevinarstvo
Chennai, Indija
Kasinatha Pandian web
P. Kasinatha Pandian
Sveučilište Anna
Inženjerski fakultet Tagora
Zavod za građevinarstvo
Chennai, Indija