Arhiva

UDK: 628.443:59.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Odlagališta komunalnog otpada na području Hrvatske

Danko Fundurulja, Mladen Mužinić, Zlatko Pletikapić

Sažetak

Komunalni se otpad u Hrvatskoj odlaže uglavnom na nekontroliranim odlagalištima. Prije dvije godine stupio je na snagu pravilnik kojim se određuju uvjeti za postupanje s otpadom, te posebno uvjeti za odlaganje komunalnog i sličnog otpada. Određeno je da do kraja 2001. godine moraju se sva odlagališta komunalnog otpada u Hrvatskoj urediti sukladno zadanim uvjetima ili zatvoriti. U članku se prikazuje nekoliko slučajeva rješavanja ovog problema, te se izvode određeni zaključci

Ključne riječi
Hrvatska, odlagalište otpada, sanacija, istražni radovi, utjecaj na okoliš, komunalni otpad

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fundurulja, D., Mužinić, M., Pletikapić, Z.: Odlagališta komunalnog otpada na području Hrvatske, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 12

ILI:

Fundurulja, D., Mužinić, M., Pletikapić, Z. (2000). Odlagališta komunalnog otpada na području Hrvatske, GRAĐEVINAR, 52 (12)
Autori:

Danko Fundurulja
IPZ Uniprojekt MFC d.o.o.

Mladen Mužinić
IPZ Uniprojekt MFC d.o.o.

Zlatko Pletikapić
Elektroprojekt d.d.