Arhiva

UDK: 624.012.45001.3:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Procjena mjerne nesigurnosti određivanja tlačne čvrstoće mješavina

Andrea Strineka, Dalibor Sekulić, Jasna Putrić Brkić, Sanja Lopuh

Sažetak

U radu je prikazan postupak procjene mjerne nesigurnosti rezultata određivanja tlačne čvrstoće prema normi HRN EN 13286-41. Istaknuta je potreba za provođenjem procjene dva tipa mjerne nesigurnosti (A i B) za ispitne metode kod kojih je to moguće provesti u praksi. Autori su ovim radom željeli pokazati da je podatak o mjernoj nesigurnosti još jedan od načina koji doprinosi kvaliteti mjernog rezultata i unapređenju sustava kontrole kvalitete u laboratoriju.

Ključne riječi
mjerna nesigurnost, metode procjene, ispitne metode, kontrola kvalitete, mješavine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Strineka, A., Sekulić, D., Putrić Brkić, J., Lopuh, S.: Procjena mjerne nesigurnosti određivanja tlačne čvrstoće mješavina, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 9

ILI:

Strineka, A., Sekulić, D., Putrić Brkić, J., Lopuh, S. (2008). Procjena mjerne nesigurnosti određivanja tlačne čvrstoće mješavina, GRAĐEVINAR, 60 (9)
Autori:

Andrea Strineka
Institut IGH d.d. Zagreb

Dalibor Sekulić
Institut IGH d.d. Zagreb

Jasna Putrić Brkić
Institut IGH d.d. Zagreb

Sanja Lopuh
Institut IGH d.d.