Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Tehničko-ekonomski parametri marina u Hrvatskoj

Dalibor Carević, Goran Lončar, Neven Kuspilić

Sažetak

Radi unaprjeđenja urbanističkog i ekonomskog planiranja nautičkog turizma u Hrvatskoj, u ovom je radu provedena analiza i prezentacija tlocrtnih parametara 39 postojećih hrvatskih marina. Prikupljeni tlocrtni parametri su: broj vezova, broj suhih vezova, duljina lukobrana, duljina fiksnih gatova, duljina pontona, duljina obala, površina akvatorija, površina teritorija, ukupna površina, površina suhog veza i površina parkirališta. U radu su prikazane ovisnosti navedenih parametara u funkciji broja vezova u moru te su definirani prosječni statistički pokazatelji navedenih parametara koji karakteriziraju gradnju marina u Hrvatskoj.

Ključne riječi
duljina gatova, površina teritorija, površina akvatorija, duljina lukobrana, troškovi gradnje, marina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Carević, D., Lončar, G., Kuspilić, N.: Tehničko-ekonomski parametri marina u Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 10, pp. 909-915, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1110.2014

ILI:

Carević, D., Lončar, G., Kuspilić, N. (2014). Tehničko-ekonomski parametri marina u Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 66 (10), 909-915, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1110.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Dalibor Carevic WEB
Dalibor Carević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
GLoncar WEB
Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
KUSPILIC WEB
Neven Kuspilić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet