Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Eksperimentalno ispitivanje spregnute ploče od valovitog čeličnog lima i betona

Hajer Satih Abbas, Suhaimi Abu Bakar, Mohammad Ahmadi, Zaiton Haron

Sažetak

Spregnute ploče s čeličnim limovima sastavljene su od običnog betona i valovitog čeličnog lima. Čvrstoća spregnute ploče ovisi o djelovanju posmika između betona i čeličnog lima. Ovo međudjelovanje ovisi o nekoliko čimbenika, a kriteriji odnosa za svojstva međudjelovanja nisu definirani u analitičkom smislu. Stoga se proračunske metode provode pomoću empirijske analize. U ovom radu prikazano je eksperimentalno ispitivanje kako bi se razvila nova metodologija ispitivanja posmične otpornosti spregnute ploče.

Ključne riječi
moždanik, trapezni čelični lim, otkazivanje posmične veze, eksperimentalno ispitivanje, spregnuta ploča

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Abbas, H. S., Bakar, S. A., Ahmadi, M., Haron, Z.: Eksperimentalno ispitivanje spregnute ploče od valovitog čeličnog lima i betona, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 3, pp. 225-233, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1112.2014

ILI:

Abbas, H. S., Bakar, S. A., Ahmadi, M., Haron, Z. (2015). Eksperimentalno ispitivanje spregnute ploče od valovitog čeličnog lima i betona, GRAĐEVINAR, 67 (3), 225-233, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1112.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
ATT 1411665937828 WEB
Hajer Satih Abbas
Malezijsko tehničko sveučilište (UTM)
Građevinski fakultet
Johor, Malezija
Suhaimi Abu Bakar WEB
Suhaimi Abu Bakar
Malezijsko tehničko sveučilište (UTM)
Građevinski fakultet
Zavod za konstrukcije i materijale
Johor, Malezija
Mohammad Ahmadi WEB
Mohammad Ahmadi
Malezijsko tehničko sveučilište (UTM)
Građevinski fakultet
Johor, Malezija
Zaiton Haron WEB
Zaiton Haron
Tehničko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet