Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Inicijalne i vremenski ovisne deformacije oko malog kružnog otvora u laporu

Zvonko Tomanović

Sažetak

Osnovna karakteristika standardnih laboratorijskih pokusa je ta da se provode na uzorcima jednostavnog geometrijskog oblika i stanja naprezanja. Uobičajeno je da se parametri materijala, dobiveni iz ovih pokusa, koriste u numeričkim modelima koji opisuju dosta složenije pojave ovisne o naprezanju. Zbog toga je nužno, na modelima ili tijekom gradnje stvarnih objekata, provjeriti rezultate numeričkih modela. U ovom radu prikazuju se rezultati deformacija u vremenu oko kružnog otvora promjera 10.8 cm, na dvodimenzionalnom modelu od lapora dimenzija 60 x 60 x 10 cm.

Ključne riječi
konvergencija, tunel, model, kružni otvor , puzanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomanović, Z.: Inicijalne i vremenski ovisne deformacije oko malog kružnog otvora u laporu, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 12, pp. 1087-1096, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1120.2014

ILI:

Tomanović, Z. (2014). Inicijalne i vremenski ovisne deformacije oko malog kružnog otvora u laporu, GRAĐEVINAR, 66 (12), 1087-1096, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1120.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Zvonko tomanovic WEB
Zvonko Tomanović
GeoT d.o.o, Podgorica, Crna Gora