Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ponašanje slojevito mikroarmiranih betonskih greda izloženih cikličkom opterećenju

Maysam Ghasemi Naghibdehi, Morteza Naghipour, Mahmood Rabiee

Sažetak

Tijekom zadnjih deset godina primjenjuje se slojevito mikroarmiranje kao nova metoda za proizvodnju armiranobetonskih elemenata. U radu su prikazani rezultati ispitivanja svojstava slojevito mikroarmiranih betonskih greda izloženih djelovanju cikličnog opterećenja. Za pripremu uzoraka primijenjena su čelična i polipropilenska vlakna. Betonske grede s potpunim kompozitnim djelovanjem ojačane su sa 0,5 do 2 % čeličnih vlakana, a slojevito mikroarmnirane grede sadrže 1,3 % čeličnih vlakana. Dobiveni rezultati pokazuju da se primjenom slojevitog mikroarmiranja betona povećava disipacija energije uslijed cikličkog opterećenja.

Ključne riječi
potpuno armirani poprečni presjek, ciklično opterećenje, slojevito mikroarmiranje betonske grede

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ghasemi Naghibdehi, M., Naghipour, M., Rabiee, M.: Ponašanje slojevito mikroarmiranih betonskih greda izloženih cikličkom opterećenju, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 5, pp. 427-439, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1124.2014

ILI:

Ghasemi Naghibdehi, M., Naghipour, M., Rabiee, M. (2015). Ponašanje slojevito mikroarmiranih betonskih greda izloženih cikličkom opterećenju, GRAĐEVINAR, 67 (5), 427-439, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1124.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
M. Ghasemi Naghibdehi WEB
Maysam Ghasemi Naghibdehi
Tehničko sveučilište Babol Noshirvani
Građevinski fakultet
naghipour
Morteza Naghipour
Tehničko sveučilište Babol Noshirvani
Građevinski fakultet
rabiee
Mahmood Rabiee
Tehničko sveučilište Babol Noshirvani
Građevinski fakultet