Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj korozije na izvanobalne konstrukcije

Engin Gücüyen, R. Tuğrul Erdem

Sažetak

Ovaj rad obuhvaća primjenu gubitka masa kako bi se istražilo djelovanje korozije na ponašanje izvanobalnih konstrukcija pod utjecajem valova. Gubitci masa pojedinih dijelova koji su dobiveni iz prethodnih ispitivanja korišteni su u ovom modelu. Model rešetkaste konstrukcije analiziran je u ispravnom i u oštećenom stanju kako bi se pokazao utjecaj korozije. Pri analizi je korišten računalni program ABAQUS te metoda FSI (interakcija fluida i konstrukcije) koja prikazuje međudjelovanje konstrukcije s fluidom. U radu su uspoređeni modalni oblici, prve tri prirodne frekvencije, pomaci odabranih točaka i maksimalna naprezanja.

Ključne riječi
korozija, konačni elementi, interakcija fluida i konstrukcije, izvanobalne konstrukcije, ABAQUS

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gücüyen, E., Erdem, R. T.: Utjecaj korozije na izvanobalne konstrukcije, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 11, pp. 981-986, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1126.2014

ILI:

Gücüyen, E., Erdem, R. T. (2014). Utjecaj korozije na izvanobalne konstrukcije, GRAĐEVINAR, 66 (11), 981-986, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1126.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Engin GUCUYEN
Engin Gücüyen
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
Assoc. Prof. Dr. R. Turul Erdem WEB
R. Tuğrul Erdem
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo