Arhiva

UDK: 624.4:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Uvjeti uporabe lapora za izradu nasipa

Predrag Miščević, Tanja Roje Bonacci

Sažetak

Hrvatski propisi koji reguliraju uvjete ugradnje lapora u nasipe ne vode računa o svojstvu lapora da se vremenom može razgraditi. Zbog degradacije zrna u nasipu od lapora javlja se dodatno neočekivano slijeganje nasipa, a poslije i problemi zbog smanjenja posmične čvrstoće. Osnovni uzrok rastrožbe lapora je ponavljano sušenje i vlaženje. Predlaže se način razvrstavanja lapora s obzirom na podložnost rastrožbi, a predlažu se uvjeti ugradnje kojima se uklanja utjecaj rastrožbe.

Ključne riječi
nasip, uvjeti ugradnje, slijeganje nasipa, posmična čvrstoća, rastrožba, lapor

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Miščević, P., Bonacci, T. R.: Uvjeti uporabe lapora za izradu nasipa, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 1

ILI:

Miščević, P., Bonacci, T. R. (2001). Uvjeti uporabe lapora za izradu nasipa, GRAĐEVINAR, 53 (1)
Autori:
Predrag Miscevic WEB
Predrag Miščević
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Tanja Roje Bonacci
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije