Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena ponašanja armiranobetonskih zgrada s mekim prizemljem

R. Tuğrul Erdem

Sažetak

Određivanje seizmičkog ponašanja je važan zadatak seizmičke analize prema zahtijevanom ponašanju konstrukcije. Podudaranje rezultata dobivenih prema različitim normama od velike je važnosti u postupku seizmičkog ocjenjivanja konstrukcija. U radu je opisana nelinearna analiza ponašanja triju armiranobetonskih zgrada s mekim prizemljem primjenom metode konačnih elemenata prema normama FEMA-356 i FEMA-440, te turskim potresnim normama iz 2007. Za svaku konstrukciju je prikazano stanje oštećenosti, modalna svojstva, međukatni pomaci i globalne razine ponašanja te su dani odgovarajući prijedlozi.

Ključne riječi
proračun s pomoću konačnih elemenata, nepravilne konstrukcije, nelinearni postupci, seizmičko ponašanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Erdem, R. T.: Ocjena ponašanja armiranobetonskih zgrada s mekim prizemljem, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 1, pp. 39-49, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1133.2014

ILI:

Erdem, R. T. (2016). Ocjena ponašanja armiranobetonskih zgrada s mekim prizemljem, GRAĐEVINAR, 68 (1), 39-49, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1133.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Assoc. Prof. Dr. R. Turul Erdem WEB
R. Tuğrul Erdem
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo