Arhiva

UDK: 624.011.1/.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Kompozitni materijali na osnovi drva i polimera

Vlatka Rajčić, Dean Čizmar

Sažetak

U proteklih nekoliko godina, stvaraju se novi materijali na osnovi drva i polimera – drvoplastika (Wood Plastic Composites - WPC). Drvoplastika se definira kao kompozitni materijal koji sadrži drvo (u bilo kojem obliku) i termoplastične polimere ili termostabilne polimere. U radu se prikazuje povijesni pregled uporabe drvoplastike, struktura i način proizvodnje, tipični elementi od kompozitnih materijala, fizikalna i mehanička svojstva, te prednosti i mane ovog materijala.

Ključne riječi
kompozitni materijal, drvoplastika, povijesni pregled, struktura, način proizvodnje, drvo

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rajčić, V., Čizmar, D.: Kompozitni materijali na osnovi drva i polimera, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 10

ILI:

Rajčić, V., Čizmar, D. (2008). Kompozitni materijali na osnovi drva i polimera, GRAĐEVINAR, 60 (10)
Autori:
Rajcic Vlatka WEB
Vlatka Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
cizmar mala WEB
Dean Čizmar
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet