Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj polimera armiranih staklenim vlaknima na čvrstoću greda od geopolimernoga betona

Kumutha Rathinam, Basanth B. Koattaiveedu Mohanram, Vijai Kanagarajan

Sažetak

U radu je opisano eksperimentalno ispitivanje učinkovitosti vanjskog omota od polimera armiranog staklenim vlaknima (eng. Glass Fibre Reinforced Polymer - GFRP) na ojačanje greda od betona armiranog geopolimerom. Provedena su ispitivanja savijanjem do sloma kako bi se u potpunostidobio uvid u savojna svojstva greda ojačanih GFRP-om, kao i ostala svojstva, poput odnosa sila-progib,sila-krutost, žilavost i oblici sloma. Rezultati ispitivanja pokazali su da grede ojačane GFRP-om imaju veću nosivost, minimalan progib, povećanu žilavost te bolje apsorbiraju energiju, a sva navedena svojstva ovise o broju slojeva kojima su grede obložene.

Ključne riječi
geopolymer, GFRP, ojačanje, savojna svojstva, vanjsko omatanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rathinam, K., Koattaiveedu Mohanram, B. B., Kanagarajan, V.: Utjecaj polimera armiranih staklenim vlaknima na čvrstoću greda od geopolimernoga betona, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 1, pp. 11-18, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1143.2014

ILI:

Rathinam, K., Koattaiveedu Mohanram, B. B., Kanagarajan, V. (2016). Utjecaj polimera armiranih staklenim vlaknima na čvrstoću greda od geopolimernoga betona, GRAĐEVINAR, 68 (1), 11-18, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1143.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Dr.R.K.
Kumutha Rathinam
Institut za tehnologiju Sethu
Odjel za građevinarstvo
Tamil Nadu, Indija
Basanth WEB
Basanth B. Koattaiveedu Mohanram
Fakultet za informacijsku tehnologiju K.L.N
Odjel za građevinarstvo
Tamil Nadu, Indija
Vijai WEB
Vijai Kanagarajan
Institut za tehnologiju Sethu
Odjel za građevinarstvo
Tamil Nadu, Indija