Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 5
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Istraživanje mehaničkih svojstava ziđa povijesnih zidanih građevina

Fuat Aras, Gülay Altay

Sažetak

U ovom se radu određuju mehanička svojstava ziđa povijesne palače Beylerbeyi. Primijenjen je posredan postupak jer vlasnik nije dopustio uobičajena ispitivanja. Na početku je određena mineraloška struktura prvobitno ugrađenog morta. Kasnije su pripremljeni i u laboratoriju ispitani uzorci morta i ziđa. Dobivena mehanička svojstva korigirana su dinamičkom identifikacijom da bi se odredio stvaran modul elastičnosti ziđa. U tu je svrhu obavljena analiza okolnih vibracija te je za palaču izrađen i podešen model konačnih elemenata. Na kraju su korigirani parametri čvrstoće ziđa.

Ključne riječi
ziđe, mehanička svojstva, mineraloško ispitivanje, modalno podešavanje, povijesne građevine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Aras, F., Altay, G.: Istraživanje mehaničkih svojstava ziđa povijesnih zidanih građevina, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 5, pp. 461-469, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1145.2014

ILI:

Aras, F., Altay, G. (2015). Istraživanje mehaničkih svojstava ziđa povijesnih zidanih građevina, GRAĐEVINAR, 67 (5), 461-469, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1145.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Fuat Aras WEB
Fuat Aras
Sveučilište Medeniyet u Istanbulu
Građevinski fakultet
Resim Gülay Altay WEB
Gülay Altay
Sveučilište Boğaziçi, Turska
Građevinski fakultet