Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena ponašanja trajnih savitljivih kolnika u raznim klimatskim uvjetima

Gholam Ali Shafabakhsh, Mehdi Koohmishi

Sažetak

U radu je prikazano istraživanje svojstava trajnih savitljivih kolnika na vrlo prometnim izvangradskim cestama koje se nalaze u različitim klimatskim uvjetima. Kako bi se procijenilo ponašanje takvih konstrukcija, uspoređena su njihova ponašanja u nekoliko gradova u Iranu (Rašt, Teheran i Ahvaz). Dobiveno je da je primjena trajnih savitljivih kolnika dobra osobito za ceste s velikim prometnim opterećenjem. Ovi kolnici imaju znatno bolju otpornost na pukotine koje nastaju uslijed zamora u usporedbi s uobičajenim kolnicima.

Ključne riječi
klimatski uvjeti, trajni savitljivi kolnik, asfaltbetonski kolnik, izvangradske ceste

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Shafabakhsh, G. A., Koohmishi, M.: Ocjena ponašanja trajnih savitljivih kolnika u raznim klimatskim uvjetima, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 3, pp. 215-223, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1147.2014

ILI:

Shafabakhsh, G. A., Koohmishi, M. (2015). Ocjena ponašanja trajnih savitljivih kolnika u raznim klimatskim uvjetima, GRAĐEVINAR, 67 (3), 215-223, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1147.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
shafabakhsh
Gholam Ali Shafabakhsh
Sveučilište Semnan, Iran
Građevinski fakultet
Koohmishi WEB
Mehdi Koohmishi
Sveučilište u Teheranu, Iran
Građevinski fakultet