Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Problem zapljuskivanja u spremnicima srednjeg kapaciteta pri potresnom opterećenju

Ersan Güray, Gökhan Yazıcı

Sažetak

Ovaj rad prikazuje rezultate numeričkog ispitivanja utjecaja zapljuskivanja (eng. sloshing) u pravokutnim spremnicima srednjeg kapaciteta uslijed seizmičke pobude dugog perioda. Primijenjena je metoda hidrodinamike izglađenih čestica (eng. Smoothed Particle Hydrodynamics - SPH) te su analizirani valni pomaci i tlak. Intenzitet utjecaja zapljuskivanja ne ovisi samo o vršnom ubrzanju tla nego i o dominantnoj frekvenciji podrhtavanja tla. Prekomjerni pomaci i tlak uslijed zapljuskivanja rastu kada se prirodni period tekućine u spremniku približava dominantnom periodu podrhtavanja tla.

Ključne riječi
zapljuskivanje, hidrodinamika izglađenih čestica, SPH metoda, strujanje sa slobodnom površinom

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Güray, E., Yazıcı, G.: Problem zapljuskivanja u spremnicima srednjeg kapaciteta pri potresnom opterećenju, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 7, pp. 655-662, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1149.2014

ILI:

Güray, E., Yazıcı, G. (2015). Problem zapljuskivanja u spremnicima srednjeg kapaciteta pri potresnom opterećenju, GRAĐEVINAR, 67 (7), 655-662, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1149.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ersan WEB
Ersan Güray
Sveučilište Muğla Sıtkı Koçman
Odjel za građevinarstvo
Gokhan WEB
Gökhan Yazıcı
Sveučilište İstanbul Kültür
Odjel za građevinarstvo