Arhiva

UDK: 626.4:627.12
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Dimenzioniranje akumulacija primjenom generiranih protoka

Josip Rubinić, Jure Margeta

Sažetak

U radu je opisan pristup gospodarenju volumenima akumulacija na osnovi primjene generiranih serija ulaznih podataka o dotocima. Za generiranje serija dotoka u akumulaciju upotrebljen je Thomas – Fieringov model. Kao primjer za ilustraciju navedena je postojeća akumulacija Boljunčica u Istri. Ovdje provedene analize daju i praktičan doprinos budućem upravljanju s tom akumulacijom u smislu osiguranja metodološkog pristupa pri određivanju potrebnog prostora u zaplavu akumulacije.

Ključne riječi
dimenzioniranje akumulacije, generiranje serije protoka, modeliranje, sistemsko inženjerstvo, Boljunčica, akumulacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rubinić, J., Margeta, J.: Dimenzioniranje akumulacija primjenom generiranih protoka, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 1

ILI:

Rubinić, J., Margeta, J. (2001). Dimenzioniranje akumulacija primjenom generiranih protoka, GRAĐEVINAR, 53 (1)
Autori:

Josip Rubinić
Hrvatske vode, VGI “Raša – Boljunčica”, Labin
margeta WEB
Jure Margeta
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, erhitekture i geodezije