Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 3
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza stabilnosti suho zidanih kamenih nadvoja kombiniranom metodom konačno-diskretnih elemenata

Emili Zubović, Hrvoje Smoljanović, Boris Trogrlić

Sažetak

U ovom radu prikazana je primjena kombinirane metode konačno-diskretnih elemenata (FEM/DEM) u analizi potresne otpornosti suho zidanih kamenih nadvoja. Sedam kamenih suhozida s različitim tipovima kamenih nadvoja izloženo je djelovanju linearno rastućeg horizontalnog ubrzanja podloge, te potresnom opterećenju. Na temelju dobivenih rezultata analizirana je potresna otpornost te mehanizmi sloma pojedinog tipa nadvoja. Također su komentirane i predložene preporuke za oblikovanje kamenih nadvoja s ciljem postizanja što veće potresne otpornosti.

Ključne riječi
potresna otpornost, kombinirana metoda konačno-diskretnih elemenata (FEM/DEM), suho zidani kameni nadvoj

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zubović, E., Smoljanović, H., Trogrlić, B.: Analiza stabilnosti suho zidanih kamenih nadvoja kombiniranom metodom konačno-diskretnih elemenata, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 3, pp. 259-268, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1156.2014

ILI:

Zubović, E., Smoljanović, H., Trogrlić, B. (2015). Analiza stabilnosti suho zidanih kamenih nadvoja kombiniranom metodom konačno-diskretnih elemenata, GRAĐEVINAR, 67 (3), 259-268, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1156.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
emili WEB
Emili Zubović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Smoljanovic WEB
Hrvoje Smoljanović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
TROGRLIC BORIS
Boris Trogrlić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije