Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Novi pristupi u određivanju učinaka građevinskih strojeva

Mária Kozlovská, Marek Krajňák, Lenka Sirochmanová, Renáta Bašková, Zuzana Struková

Sažetak

Izbor strojeva za različite građevinske radove mora se temeljiti na stvarnim uvjetima i postizanju njihove maksimalne učinkovitosti. Najvažniji parametar pri izboru građevinske mehanizacije jest specifikacija tih strojeva, koja ovisi o njihovoj primjeni u određenim uvjetima. Dosadašnja istraživanja pokazuju da izbor građevinskih strojeva ovisi o nizu varijabli čije su vrijednosti stohastičke prirode. Ovo istraživanje uspoređuje deterministički i stohastički pristup u specifikaciji tehničkih i planiranih učinaka građevinskih strojeva.

Ključne riječi
građevinski strojevi, učinak stroja, stohastički pristup, deterministički pristup

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kozlovská, M., Krajňák, M., Sirochmanová, L., Bašková, R., Struková, Z.: Novi pristupi u određivanju učinaka građevinskih strojeva, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 7, pp. 673-680, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1159.2014

ILI:

Kozlovská, M., Krajňák, M., Sirochmanová, L., Bašková, R., Struková, Z. (2015). Novi pristupi u određivanju učinaka građevinskih strojeva, GRAĐEVINAR, 67 (7), 673-680, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1159.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kozlovska WEB
Mária Kozlovská
Tehničko sveučilište u Košicama, Slovačka
Građevinski fakultet
Institut za građevinsku tehnologiju i menadžment
Krajak WEB
Marek Krajňák
Tehničko sveučilište u Košicama, Slovačka
Građevinski fakultet
Institut za građevinsku tehnologiju i menadžment
Sirochmanova WEB
Lenka Sirochmanová
Tehničko sveučilište u Košicama, Slovačka
Građevinski fakultet
Institut za građevinsku tehnologiju i menadžment
Baskova WEB
Renáta Bašková
Tehničko sveučilište u Košicama, Slovačka
Građevinski fakultet
Institut za građevinsku tehnologiju i menadžment
Strukova WEB
Zuzana Struková
Tehničko sveučilište u Košicama, Slovačka
Građevinski fakultet
Institut za građevinsku tehnologiju i menadžment