Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Podrška odlučivanju u upravljanju prometnim projektima u urbanim sredinama

Nikša Jajac, Ivan Marović, Tomáš Hanák

Sažetak

Faza planiranja unutar upravljanja urbanim prometnim projektom složen je proces kako sa stajališta menadžmenta tako i s tehničko-ekonomskih stajališta. Ovo istraživanje usmjereno je na procese donošenja odluka vezanih za fazu planiranja prilikom upravljanja urbanim cestovnim infrastrukturnim projektima. Predloženi koncept se temelji na višekriterijskim metodama te na umjetnim neuronskim mrežama. U ovom radu predstavljeni koncept za podršku odlučivanju testiran je na cestovnoj infrastrukturi grada Splita i prikazuje način na koji se može unaprijediti planiranje urbane cestovne infrastrukture.

Ključne riječi
strateško planiranje, upravljanje projektima, podrška odlučivanju, višekriterijske metode, neuronske mreže

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jajac, N., Marović, I., Hanák, T.: Podrška odlučivanju u upravljanju prometnim projektima u urbanim sredinama, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 2, pp. 131-141, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1160.2014

ILI:

Jajac, N., Marović, I., Hanák, T. (2015). Podrška odlučivanju u upravljanju prometnim projektima u urbanim sredinama, GRAĐEVINAR, 67 (2), 131-141, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1160.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Jajac WEB
Nikša Jajac
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Marovic WEB
Ivan Marović
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Hanak WEB
Tomáš Hanák
Tehničko sveučilište u Brnu
Građevinski fakultet