Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Numerička ocjena spoja nosivog zida i ravne ploče

Surumi Rasia Salim, Krishnan Prabhakan Jaya, Greeshma Sivasankarapillai

Sažetak

U radu je provedena analiza odziva spoja vanjskog posmičnog zida i ravne ploče za slučaj ravninskog reverzibilnog cikličnog opterećenja. Provedena je numerička analiza spoja vanjskog zida i ploče na uzorcima umanjenima na jednu trećinu od prvobitne veličine, uz primjenu dviju vrsta rasporeda armature u spoju. Razmatran je konvencionalan raspored i predloženi nekonvencionalan raspored razrade armature spoja. Ustanovljeno je da se predloženi nekonvencionalni tip armiranja spoja bolje ponaša od konvencionalnog tipa.

Ključne riječi
armirani beton, spoj posmičnog zida i ravne ploče, metoda konačnih elemenata, nelinearna analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rasia Salim, S., Prabhakan Jaya, K., Sivasankarapillai, G.: Numerička ocjena spoja nosivog zida i ravne ploče, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 7, pp. 663-672, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1164.2014

ILI:

Rasia Salim, S., Prabhakan Jaya, K., Sivasankarapillai, G. (2015). Numerička ocjena spoja nosivog zida i ravne ploče, GRAĐEVINAR, 67 (7), 663-672, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1164.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Surumi WEB
Surumi Rasia Salim
Sveučilište Anna
Građevinski fakultet
Chennai, Indija
2 Jaya WEB
Krishnan Prabhakan Jaya
Sveučilište Anna
Građevinski fakultet
Chennai, Indija
GR
Greeshma Sivasankarapillai
Sveučilište Anna
Građevinski fakultet
Chennai, Indija